Werkwijze

Bij het coachen werk ik altijd volgens de volgende stappen:

  • (Telefonisch) kennismakingsgesprek
  • Intakegesprek
  • Enkele coachingsessies
  • Evaluatiegesprek

Kennismakingsgesprek

Dit is een vrijblijvend gesprek (telefonisch of thuis) van ongeveer 30 minuten, waarbij we bekijken wat de hulpvraag is en of ik iets voor jullie zou kunnen betekenen.

Intakegesprek

Als we besluiten samen verder te gaan volgt er een intakegesprek naar aanleiding van een vooraf ingevulde vragenlijst. Dit gesprek zal eerst met de ouders zijn en (meestal) aansluitend met het kind erbij. Tijdens de intake maken we de hulpvraag verder concreet, en kan er soms al meteen met de eerste coachingsessie worden gestart.

Coachingsessie

Afhankelijk van de hulpvraag en het te bereiken doel, starten we sessies van 1 uur. Gemiddeld zijn er ongeveer 5 sessies nodig. Dit doen we vooral spelenderwijs. Door samen te spelen, creatief bezig te zijn, muziek te maken of spelletjes te spelen, werken we aan manieren om het huidige gedrag om te kunnen buigen naar het gewenste gedrag.

De sessies vinden in overleg op school, thuis bij het kind of bij mij thuis plaats. Het voordeel van werken op school of thuis bij het kind, is dat hij/zij al in een eigen vertrouwde omgeving is. Daarnaast is het voor de ouder(s)/verzorger(s) een praktische oplossing omdat je niet zit met halen en brengen.

Afsluiting en evaluatie

In overleg met kind en ouder(s)/verzorger(s) volgt na een aantal sessies het eindgesprek. We bespreken samen hoe het nu thuis en/of op school gaat. Afhankelijk van de uitkomst van dat gesprek sluiten we af of plannen we een vervolgsessie in.